POPRAVILO KNJIG

Knjige lahko popravimo tako, da v celoti zamenjamo platnice ali da nadomestimo manjkajoči del.

Liste  oz. strani ponovno zvežemo v knjižni blok.

Popravljamo tudi zvezke, spominske knjige, zemljevide itd.

popravilo knjig
pospravite knjižno polico
obnovite otroške spomine
popravilo knjig
prevezava v usnje